akril displeýler dur

“Acrylic World Limited” bilen hyzmatdaşlyk etdi

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

“Acrylic World Limited” bilen hyzmatdaşlyk etdi

asdasICC2

“Acrylic World Limited” Guanç Guangzhououda esasy ýerde ýerleşýän ICC binasy bilen hyzmatdaşlyk etdi.Hyzmatdaşlyk, ICC binagärlik alamatlary we LED alamatlary, akril pol broşýura displeýleri, akril diwar örtükleri we akril ekran stendleri ýaly käbir täze akril önümleri döretdi.

ICC binasy eýýäm Guanç Guangzhououda ajaýyp bina bolup, bu ajaýyp akril önümleri özüne çekijiligini artdyrýar.“Akril World Limited” -den akril displeý stendi, ICC binasynyň içinde broşýuralary ýa-da beýleki mahabat çärelerini görkezmek üçin amatly we döwrebap önüm.Stend ýokary hilli akrilden ýasalan we aýratyn zerurlyklara görä düzülip bilner.

Akril pol broşýura displeýi bu hyzmatdaşlygyň çäginde döredilen başga bir täsin önümdir.Çydamly akrilden ýasalan bu stend, köp ulagly ýerlerde broşýuralary we listowkalary görkezmek üçin amatlydyr.Stendiň ýumşak dizaýny, onuň binanyň haýran galdyryjy binagärlik görnüşlerine päsgel bermezligini ýa-da päsgel bermezligini üpjün edýär.

Akril LED belgisi, ICC binasynyň fasadyna döwrebap täsir goşmak bilen hyzmatdaşlygyň esasy pursatydyr.Bu alamat çydamlylygy üçin ýokary hilli materiallardan seresaplylyk bilen ýasalýar.LED yşyklar energiýany tygşytlaýar we ICC binasynyň içindäki kärhanalar üçin ekologiýa taýdan arassa saýlaw bolýar.

xinw 14

Akril diwar bezegi bu hyzmatdaşlygyň ýene bir önümidir.Täzeleniş ICC binasynyň iç ýüzüne nepislik goşdy we binagärleriň we içerki dizaýnerleriň arasynda meşhur saýlandy.Bezeg islendik reňk çyzgysyna ýa-da dizaýn islegine laýyklaşdyrylyp bilner.

“Acrylic World Limited” Gonkongda akril önümlerini öndüriji we üpjün ediji.Müşderilere işleýän we owadan ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýärler.Bilermenler topary akril bilen gyzyklanýar we täzelenmäge we gyzykly täze önümleri döretmäge hemişe çalyşýar.

“Acrylic World Limited” bilen ICC binasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk hakykatdanam haýran galdyryjy akril önümlerine sebäp boldy.ICC binasynyň nyşany we LED bellik, akril poldan üçege çenli broşýura displeýi, akril diwar bezegi, akril displeý stendi we ş.m. binanyň kärhanalary tarapyndan garşylanýar.

Umuman aýdanyňda, “Acrylic World Co., Ltd.” we ICC-iň hyzmatdaşlygy bu binanyň gözelligini artdyrýan käbir innowasiýa we moda akril önümlerini getirdi.Hil we innowasiýa ygrarlylygy bilen, “Acrylic World Limited” dünýäde akril önümlerini öndürmekde we üpjün etmekde öňdebaryjy bolmagyny dowam etdirýär.

ICC (2)
ICC (3)

Iş wagty: Iýun-12-2023