akril wape şiresi görkeziji
akril elektron çilim stendi
AKRYLIK DÜN ..
CBD ýag displeýi
çakyr displeýi, sagat ekrany, kosmetiki displeý
Önümlerimiz barada häzir soraň!

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Customörite displeý öndürijisi dünýäde öňdebaryjydyr.20 ýyllyk önümçilik tejribesi bilen, dünýäniň iň uly markalarynyň käbirini hünärmen bilen üpjün edýändigimize buýsanýarys.Şeýle hem aýratyn talaplar bilen müşderiler üçin ýörite dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli displeýleri öndüriji we üpjün ediji.Önümlerimiz we hyzmatlarymyz barada has giňişleýin öwrenmek we adaty displeý çözgüdiňizi gurmak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

biziň işimiz

mysallarymyzy görkezýär

 • “Acrylic World” bilen ICC-iň hyzmatdaşlygy käbir innowasiýa we moda akril önümlerini getirdi, “Akril World” dünýäde akril önümlerini öndürmekde we üpjün etmekde öňdebaryjy bolmagyny dowam etdirýär.

  ICC bilen hyzmatdaşlyk etdi

  “Acrylic World” bilen ICC-iň hyzmatdaşlygy käbir innowasiýa we moda akril önümlerini getirdi, “Akril World” dünýäde akril önümlerini öndürmekde we üpjün etmekde öňdebaryjy bolmagyny dowam etdirýär.
  has giňişleýin gör
 • “Akril World” Lancôme bilen birleşip, ajaýyp kosmetika displeýini döredýär.Olaryň hyzmatdaşlygy, LANCOME-iň ýokary derejeli kosmetika serişdelerini ajaýyp görkezýän ajaýyp akril kosmetiki displeýleriň köpüsine sebäp boldy.

  LANCOME üçin görkez

  “Akril World” Lancôme bilen birleşip, ajaýyp kosmetika displeýini döredýär.Olaryň hyzmatdaşlygy, LANCOME-iň ýokary derejeli kosmetika serişdelerini ajaýyp görkezýän ajaýyp akril kosmetiki displeýleriň köpüsine sebäp boldy.
  has giňişleýin gör
 • “Acrylic World” we “Cartier” tarapyndan bilelikde döredilen “Cartier” akril sagat we şaý-sepler displeýi, häzirki zaman tehnologiýasy we adaty kaşaňlygy birleşdirýän deňsiz-taýsyz dizaýn.

  Kartier bilen elleşiň

  “Acrylic World” we “Cartier” tarapyndan bilelikde döredilen “Cartier” akril sagat we şaý-sepler displeýi, häzirki zaman tehnologiýasy we adaty kaşaňlygy birleşdirýän deňsiz-taýsyz dizaýn.
  has giňişleýin gör

önümimiz

Önümlerimiz hilini kepillendirýär

 • 0+

  Taslamalar

 • 0+

  Exportyllyk eksport dollary

 • 0+

  Exporturt

 • 0+

  Müşderiler

Iň güýçli

Müşderi hyzmaty, müşderini kanagatlandyrmak

Ekranymyz giňden ulanylýarIň soňky maglumatlarymyz

Akril E-suwuk displeý hasaplaýjy üpjün ediji
Akril E-suwuk displeý hasaplaýjy üpjün ediji
Elektron çilim ýagyny barlaýjy stansiýa bilen tanyşlyk
Elektron çilim ýagyny barlaýjy stansiýa bilen tanyşlyk
Wape ýag akril displeýi bölek satuw hasaplaýjy elektron çilim vitrinasy
Wape ýag akril displeýi bölek satuw hasaplaýjy elektron çilim vitrinasy
has giňişleýin gör

DÜNLD .DE BOLAN Müşderiler

Bize ynanýan adamlar

 • 1
 • 4
 • 5
 • 6_00
 • wer2
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (12)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (13)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (15)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (14)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • Hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • abounun (6)
 • abounun (5)
 • abounun (4)
 • abounun (2)
 • abounun (1)

Şahadatnama

Zawod binasy

 • Akril stend arassa ussahanasy

  Akril stend arassa ussahanasy

 • Akril displeý stendiniň gurnama ussahanasy

  Akril displeý stendiniň gurnama ussahanasy

 • Akril stend Polishing ussahanasy

  Akril stend Polishing ussahanasy

 • Akril doly awtomatiki nagyş ussahanasy

  Akril doly awtomatiki nagyş ussahanasy

has giňişleýin gör