akril displeýler dur

Countertop akril wape E suwuk E şiresi çüýşäni görkezmek üçin gap

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Countertop akril wape E suwuk E şiresi çüýşäni görkezmek üçin gap

Öndüriji “Led 10ml E” suwuk şireli çüýşeleriň displeýi “E” çilim ekrany “Akril wape E Go” displeýi, ýokary hilli “E” suwuk çüýşe ekrany, “E” çilim ekrany, akril wape ekrany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu ýerde degişli önümleri tapyp bilersiňizÇilim E suwuk displeý,hünärmen öndürijiwape displeýi, çilim displeýi, e çilim displeýi, çilim itekleýji displeýInternational Biz halkara eksport önümleriniň ösüşine, önümçiligine we satuwyna ünsi jemledik.Çilimiň hiline gözegçilik proseslerini gowulandyrdyke suwuk displeýher eksport hünärli önümi üpjün etmek.
Içindäki önümler barada has giňişleýin bilmek isleseňizÇilim E suwuk displeý, parametrleri, modelleri, suratlary, bahalary we beýleki maglumatlary görmek üçin önümiň jikme-jikliklerine basmagyňyzy haýyş edýärisWape displeýi,çilim displeýi,e çilim ekranydur,çilim itekleýji displeý.
Topar ýa-da şahsyýet bolsaňyz, çilim E suwuk displeýi barada takyk we giňişleýin habar bermek üçin elimizden gelenini ederis!

Akril dünýä temmäki dükany e suwuklyk üçin akril şkafyň ekrany.Müşderilere her gatyň dürli tagamlaryna düşünmek aňsat bolan ogurlyga garşy paneli we PVC baha bellikleri bilen öň tarapy.Yzky paneli, önümleri ekrandan çykaryp bolardy ...

LED yşyklandyryş hasaplaýjy akril wape displeý tekjesi 3 320W * 261D * 505Hmm ululygy bilen kiçi ýerler üçin amatly we köp sanly önüm ýerleşdirip biler.
Qualityokary hilli gara we düşnükli akrilden ýasalan bu tekje berk we çydamlydyr.5 mm galyňlykdaky çarçuwa, 3 mm galyňlykdaky tekjeler we bölekler enjamy köp sanly önüm ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.
Bu elektron çilim ekranynda 4 gatlak, her gatda 4 itek bar.Üçünji gatda itekleýji bar.Aşaky gat ýok.LED yşyklandyryş bilen önümiňiz has tapawutlanar ýaly yşyklandyrylar.Bu bölüm, ýokarky böleginde çap edilen logotip bilen enjamlaşdyrylyp, markaňyzy geçip barýanlara görüner.Şeýle hem, logotipiňizi islendik burçdan görmek üçin logotipiňizi gapdaldan oýup bilersiňiz
Howpsuzlyk möhümdir, şonuň üçin bu tekjäniň açyk gulp gapysy bilen enjamlaşdyrylan.Bu aýratynlyk, günüň ahyrynda önümi ygtybarly gulplamaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, önümiňiziň ygtybarly we ygtybarlydygyny bilmek rahatlygy berýär.
LED yşyklandyryjy akrilelektron çilimdükanyňyz üçin iň oňat görkeziş bölümi.Diňe önümiňizi görkezmek bilen çäklenmän, müşderileri özüne çekmek üçin merkezi döredip biler.Dükanyňyzy indiki derejä çykarmak üçin bu mümkinçiligi elden gidirmäň.LED yşyklandyryş nokady akril elektron çilim displeýine şu gün duruň we önümleriňiziň ýagty bolmagyny üpjün ediň!

“Acrylic World Ltd”, 2002-nji ýyldan bäri 5000+ inedördül önümçilik zawody hökmünde 260+ işgäri, 90+ ösen maşyn, Sedex we Victoria's Secret barlag geçirdi.Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.

Professional dizaýn, R&D topary bar.Employeeshli işgärler önümçilikde öň önümçilik taýýarlygy alýarlar.Akril önümlerinde ýöriteleşýäris, metal we agaç önümleri bilen hem hyzmatdaşlyk edýäris. Esasy önümleriň senetçilik prosesi material kesmek, polatlamak, lazer kesmek, CN oýma, gyzgyn egilmek, ýüpek ekran, gurnamak we ş.m.

ISO9001, Sedex Audited we ş.m. geçdik, ähli materiallarymyzda ROHS, SGS şahadatnamalary bar.Iň oňat hyzmat we ýokary hilli önümler elmydama kompaniýa medeniýetimiziň “SÖULGI”.

ELUX,MRSKKING,ANYX,OLIT,VAPSOON,HQD,KOLPLAY,ABUFAN,ROMIO,SKE,SUORIN,FUMOT,VAPMOD,VG VAPING,VOZOL,VEIIK,AUPO,GORIZONTEK,WGA,VOOPOO,SMOKLOAST WAPE,Jenap potion,ALTYN BAR,FLOW BAR,OOZ, ELF BAR,Çilim çekmek,RELEX,MOTI,OSitirilen MARY

LED yşyklandyryş hasaplaýjy akril wape displeý tekjesi, Hytaý, öndürijiler, üpjün edijiler, zawod, kompaniýa, lomaý, çekme ammary gurnaýjy, Lipgloss Organiki aýna hasaplaýjy displeý stendi, mebel üçin akril aýaklary, Countertop makiýa Display, fontan ruçkasy, Countertop akril displeý rack


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň