akril displeýler dur

Akril wape şiresi Ekran |Elektron suwuk displeý tekjesi

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Akril wape şiresi Ekran |Elektron suwuk displeý tekjesi

Bir gezek ulanylýan wape bütin dünýäde iň meşhur wape öwrülensoň, wape paýlaýjylaryň köpüsi öz markasyny gurup başlaýar, azyk dükanlary ýaly satuw kanallaryny açmak üçin wape afişalary, bir gezek ulanylýan wape displeýi ýaly POSM dizaýny gerek. , bir gezek ulanylýan wape displeýini döredýän wape dükanlary, 3c aksessuar dükany we beýleki bölek satuw dükanlary talap edilýär.Professional wape displeý dizaýneri we öndürijisi hökmünde “Akril World” zawody, displeý stendini sazlamak üçin bir gezek ulanylýan wape markasy bilen ýeterlik tejribe toplady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Akril dünýä görkeziş zawodybir nokatly bölek displeý dizaýny we önümçilik hyzmatyny hödürleýäris, displeý önümleriniň doly toplumyny hödürleýäris:Akril displeý,akril displeý gutulary,akril vitrinler,akril tekjesi,FMCG önümleri üçin akril displeý,kosmetika Ekrany,sakgyç görkezmek,çilim displeýi, gül gutusy,ruçkalar,akylly telefon stendini görkezýär, atyr ekrany, mobil displeý,çakyrlar raf görkezýär,azyk önümleri,Moda dükanlarynyň dizaýnyweLED belgileri.

 

 

Bir gezek ulanylýan wape bütin dünýäde iň meşhur wape öwrülensoň, wape paýlaýjylaryň köpüsi öz markasyny gurup başlaýar, azyk dükanlary ýaly satuw kanallaryny açmak üçin wape afişalary, bir gezek ulanylýan wape displeýi ýaly POSM dizaýny gerek. , bir gezek ulanylýan wape displeýini döredýän wape dükanlary, 3c aksesuar dükany we beýleki bölek satuw dükanlary talap edilýär.Professional “vape” displeý dizaýneri we öndürijisi hökmünde “Smart Future” fabrigi, bir gezek ulanylýan wape markasy bilen ýeterlik tejribe toplady.

 

ýalyelf bar. , altyn bar, gowy bar, juul we ş.m.

 

Bu ýönekeý dizaýn LED wape displeýi, aýlanýan maşynly displeýiň ýokarsy, bu displeýi söwda merkezinde, söwda markalarynda, dükanlarda we gijeki klublarda ýokary yşyklandyryp biler.

 

“Vape” markasynyň köpüsi ýaşlara satylýan wape ünsi jemleýär, giňişlik, gijeki klublar, söwda merkezleri ýygnan ähli ýaşlar, wape displeýiňizi ýerleşdirmek üçin iň oňat ýer, esasanam müşderileriň ünsüni çekmek üçin LED çyrasy bilen.

 

Dükan tekjeleriniň hemmesini siziň üçin abraýdan düşürip bileris.

dükan tekjeleriniň tutuş dizaýnyny düzmäge, şeýle hem ýöriteleşdirilen dizaýny mähirli garşylamaga ukyply.halkara bölek söwda markasy bilen işleýäris.umumy ownuk satyjylar üçin ýüzlerçe standart, iň pes sargyt önümleri hem bar.

Professional “China Vape” displeý dizaýneri we öndürijisi hökmünde “Acrylic World Display” çuňňur özleşdirilen hyzmaty ýerine ýetirýärakril wape görkezilýär, CBD nebit displeýleri,elektron şiresi we elektron suwuk displeýler, elektron çilim gaplary.Wape displeý stendine çuňňur üns bermek bilen, meşhur we gyzgyn satuw dizaýny bilen müňlerçe üstünlik displeýi bilen işlenip düzülen “Smart Future Vape” displeýi, wape displeý dizaýneri we öndürijisi bolar, Öz displeýiňizi döretmek üçin indi biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň