akril displeýler dur

Akril wape CBD ýag çüýşesi Bir gezek ulanylýan wape bölek satuw dükanlary üçin displeý

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Akril wape CBD ýag çüýşesi Bir gezek ulanylýan wape bölek satuw dükanlary üçin displeý

KASRY Nesting programmirleme ulgamyny esasy programmirleme guraly, AUTOCAD programma üpjünçiligi platformasy hökmünde ulanmak, esasy, ýönekeý, grafiki we duýgur, aýratynlyklara baý, amaly netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Allhli ululyklar bar

Bu wape şkafy, bug enjamlary, elf bar (Elf Bar), ostitirilen Mary we esbaplar üçin wizual söwda görkeziş bölümi hökmünde ulanmak üçin ajaýyp çözgütdir.Kömek etmekden has hoşal bolarys.

Himiki maddalar akril örtüklere zeper ýetirip biler.Arassalamak üçin sabynly suw we ýumşak mata ulanyň.

Spesifikasiýa

Ölçegi: Custöriteleşdirilen Material: Akril
Reňk Custöriteleşdirilen Ulanylyşy Wape displeýi
Logotip Custöriteleşdirilen Görnüşi CBD displeýi
Gaplamak: PE faýly + pp sumka + EVA köpük + karton Aýratynlyk El bilen ýasalan, çydamly
Mysal üçin wagt: 5-7 gün Arza görkezmek
OEM / ODM Hoş geldiňiz Üstünlik Baý tejribe

Aýratynlyklar

Köp reňkde bar bolan ýumşak we çylşyrymly akril displeý korpusyňyz bilen bölek ýeriňizi giňeldiň.Bu vitrinada 20lb agramly we päsgelçiliksiz görnüşli, özboluşly stiliňize laýyk doly görnüşli displeý döretmek üçin ajaýyp çarçuwasyz, displeý meýdançasy bar.Owadan witriniň önümleriňizi ogurlykdan ýa-da zeperlerden goramak üçin gulplanan tagta bar.Ekranyň meýdany uzak wagtlap dowamlylygy we işli ýerlerde güýç üçin akril akril bilen gurlupdyr.Bu gözüňi özüne çekiji vitrin, gymmatly üzüm önümleriňiziň howpsuzlygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin oýlanyşykly ýasaldy.Ajaýyp sergi, tertipli we ajaýyp dizaýny bilen bölek ýerleriňiziň umumy estetikasyny artdyrar.Müşderileriňiziň ünsüni özüne çekjek täsirli prezentasiýa döretmek üçin şu gün ajaýyp aýna üstündäki pedal ekrany bilen bölekleýin sergi otagyňyzy täzeläň!

WechatIMG287
https://www.szacrylicworld.com/acrylic-vape-cbd-oil-bottle-display-stand-for-disposable-vape-retail-stores-product/

Bir gezek ulanylýan wape bütin dünýäde iň meşhur wape öwrülensoň, wape paýlaýjylaryň köpüsi öz markasyny gurup başlaýar, azyk dükanlary ýaly satuw kanallaryny açmak üçin wape afişalary, bir gezek ulanylýan wape displeýi ýaly POSM dizaýny gerek. , bir gezek ulanylýan wape displeýini döredýän wape dükanlary, 3c aksessuar dükany we beýleki bölek satuw dükanlary talap edilýär.Professional wape displeý dizaýneri we öndürijisi hökmünde “Akril World” zawody, displeý stendini sazlamak üçin bir gezek ulanylýan wape markasy bilen ýeterlik tejribe toplady.

Professional China Vape displeý öndürijisi hökmünde akril wape displeýleri, CBD ýag displeýleri, elektron şiresi we elektron suwuk displeýler, elektron çilim gaplary üçin “Acrylic World Display” ýöriteleşdirilen hyzmat.Wape displeý stendine çuňňur üns bermek, müňlerçe üstünlik gazanan pop displeýleri we gyzgyn satuw görnüşi bilen “Acrylic World” displeýi, CBD ýag displeýiniň dizaýneri we öndürijisi bolar, Biz bilen habarlaşyňöz displeýiňizi döretmek üçin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň