akril displeýler dur

Biz hakda

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

AKRILIK DÜN ..

2005-nji ýylda akril esasly “Point-Of -Purchase” (POP) görnüşli çalt hereket edýän sarp ediş harytlary (FMCG) üçin ýöriteleşen bir kompaniýa döredildi.

Hytaýda öňdebaryjy akril önümçilik kompaniýasynyň birine öwrülen önümçilik bilen baglanyşykly kompaniýamyzyň güýçli goldawy bilen size dürli sertifikatly akril esasly POP görkezilen önümi hödürläp bileris.

takmynan 1

8000 + M²

15+

INGENERLER

30+

SATYLAR

25+

Ylmy barlaglar

150+

Işçi

20+

QC

IŞLER (1)

Professional akril ýasamak tejribesini üpjün etmekde döredilen bazar tejribesi we tehniki mümkinçiliklerimiz bilen bilelikde öndüriji goldawy bilen, 2005-nji ýyldan bäri müşderilerimiziň kanagatlanmagyny üpjün edýän ygtybarly akril tejribesi hökmünde abraýymyzy artdyrdyk. Tejribeli we ökde önümçilik toparlarymyz we inersenerlerimiz Gowy POP görkezilen taýýar önümleri öndürmek üçin ýokary hilli bolmak bilen zerur bolsa, berk möhletleri ýerine ýetirmek ukybyna eýe.Akril POP displeýlerimiziň hilini gowulandyrmak üçin, ýokary materiallaryň hilini üpjün etmekde yzygiderli köp material satyjylar bilen bilelikde işledik we täze akril ýasama tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen hemişe täzelenip durýarys.

“ACRYLIC WORLD”, dünýädäki akril, polikarbonat, polat we agaç materiallary ýaly plastmassa materiallaryndan ýasalan POP displeýleriniň ähli görnüşlerini üpjün edip bilýär.Önümçilik kuwwatymyz dürli enjamlardan ybaratdyr we müşderimiziň adaty ýasalan satyn alyş nokady (POP) displeý dizaýnlaryny, zerurlyklaryny we isleglerini ýerine ýetirmek üçin elmydama ýokary hünärli zähmet bar.Maşynlarymyzyň we ökde zähmetimiziň doly görnüşi, lazer maşynyny we marşrutizatoryny, şekilini, ýelimini ulanyp, özboluşly POP displeýine akril kagyzy emele getirmek üçin ökde zähmet bilen egilip bilner.Adaty hasaplaýjydan başlap, ýörite ýörite vitrin displeýlerine çenli islendik täzeçillik akril POP displeýini öndürip biljekdigimize ynanýarys.

IŞLER (2)

Jemi ýyllyk girdeji

ABŞ-nyň 5 million dollary - 10 million dollar

Sözümiziň ahyrynda, akril displeý stendimiz, işiňizi ajaýyp we ekologiýa taýdan arassa görnüşde ösdürip, önümleriňizi görkezmegiň köpugurly we işleýiş usulydyr.Müşderilere ajaýyp hyzmat we durnukly önümçilik tejribesine ygrarly bolmak bilen, kompaniýamyz dünýä bazaryna oňyn täsir etmek isleýän islendik iş üçin amatlydyr.

Esasy bazarlar

Demirgazyk Amerika 55.00%;Günbatar Europeewropa 22.00%;Içerki bazar 10.00%

%
Demirgazyk Amerika
%
Günbatar Europeewropa
%
Içerki bazar